REPORTATGE FOTOGRÀFIC CAMPANYA D'EXCAVACIO 2006

Conduccions de líquids de l'edifici carlí de l'albacar

Pou sec

Cisterna i mur més antic


Detall cisterna

Moment de l'excavació

Escalinata abans de l'excavació

Escalinata després de l'excavació (escales de terra)

Detall de les escales

Volta de l'escala ( escales de còdols i morter de calç)

Detall escales superiors

Gravat i grafiti al rebosat de calç de l'escala
Porta Tapiada a la volta de l'escala

Vista superior amb refugi lateral

Vista superior de l'escalinata

Panoràmica

Detall estança superior

Finestra

Trinxera guerra civil

Panoràmica

Detall estructura antiga voltada d’enterraments que podria correspondre a la capella de Santa Maria del Castell (segle XII)