DESCRIPCIÓ DEL CASTELL PER ARTUR BLADÉ DESUMVILA''El castell (del qual encara en resten les muralles exteriors i dues torres escapçades), és situat sobre una timba dominant alhora el riu i la població. Les muralles tenen un perímetre, molt irregular, d'uns 350 metres. Per la banda del riu -que llisca a llevant tirant cap el sud- devia der inexpugnable. I difícil de prendre també pel sud-oest, on s'estintola el poble pel vessant d'un turó. Només per la banda de ponent, on hi ha el Calvari, l'elevació de terreny permet d'atacar la fortificació. Però és just en aquest punt feble que s'alçaven les dues torres circulars, a l'un i a l'altre extrem del pany de la muralla. Pel que avui encara es pot veure, era a l'empara d'aquestes torres que hi havia el primitiu habitacle dels baronç d'Entença, feudals de Móra, de Garcia i d'una bona extensió del Priorat, així com de les muntanyes de Prades, que havia heredat del senyoriu de Castellvell."

Artur Bladé i Desumvila. Els setges de Gandesa i del Castell de Móra d'Ebre (1834-1838). Rafael Dalmau , editor. Barcelona 1970